Wpływy

 1. Nadwyżka z roku 2016 – 23 576
 2. Kolęda, opłatek, tace inwestycyjne – 19 451
 3. Puszka Caritas – 5 251
 4. Opłaty cmentarne – 3 900
 5. Pozostałe (tace, straż, dar ołtarza, kwiaty do grobu, indywidualne) – 46 860
 6. RAZEM – 99 038

Wydatki

 1. Inwestycje parafialne – 36 888
 2. Cele ogólnokościelne (zbiórki charytatywne, ubezpieczenia, kuria, seminarium) – 11 106
 3. Energia elektryczna – 5 722
 4. Cmentarz – 3 888
 5. Gaz do ogrzewania kościoła – 3 529
 6. Pozostałe – 14 201
 7. RAZEM – 75 334
 • Nadwyżka przechodząca na rok 2018 – 23 704

Dziękuję wszystkim, którzy przez ofiarę oraz swoje zaangażowanie wspierali wszelkie dobro - duchowe i materialne - jakiego mogliśmy doświadczyć w minionym, 2017 roku. Bóg zapłać.