Wpływy

Wydatki

Razem

112 690

Razem

102 833

Ofiary indywidualne i z kolędy

24 890

Energia elektryczne i gaz do kościoła

8 174

Puszka Caritas

3 608

Przekazane do Caritas

4 110

Tace inwestycyjne

7 773

Inwestycje parafialne

49 800

Dar ołtarza i kwiaty do grobu

3 400

Grób Pański i dar ołtarza

3 400

Opłatek

2 420

Cele ogólno-kościelne

3 601

Cmentarz

6 270

Cmentarz

7 500

Saldo końcowe: + 9 857 zł

  • W ramach inwestycji parafialnych wstawiono witraże do wszystkich okien kościoła parafialnego.
  • Rodziny dzieci pierwszokomunijnych ufundowały jako dar ołtarza puszkę do udzielania Komunii świętej pod dwoma postaciami.
  • Około czterdziestu rodzin nie uiściło opłaty za wywóz śmieci z cmentarza parafialnego.
  • Zakupiony gaz powinien wystarczyć na ogrzanie kościoła do końca roku 2021.
  • W związku z przedłużającą się pandemią w najbliższym czasie pojawi się możliwość złożenia ofiary na Kościół za pośrednictwem systemu ofiara.org.

Dziękuję wszystkim, którzy swoją ofiarą i zaangażowaniem, mimo trudnego czasu i dużych ograniczeń, przyczynili się do tego, że udało się zrealizować zamierzoną inwestycję, a parafia, od strony materialnej, mogła funkcjonować.