Wpływy

  Wydatki

Razem

81 640 zł

  Razem

87 404

Ofiary indywidualne i z kolędy

12 640

  Energia elektryczne i gaz do kościoła

7 771

Tace i puszki

55 232

  Inwestycje parafialne

35 651

Dar ołtarza i kwiaty do grobu

3 880

  Grób Pański

3 400

Opłatek

3 298

  Cele ogólno-kościelne

8 660

Cmentarz

6 590

  Cmentarz

8 385

Saldo końcowe: - 5 764 zł

  1. W ramach inwestycji parafialnych wyremontowano dzwonnicę i założono napęd elektryczny dzwonów; zakupiono sprzęt do wyświetlania pieśni w kościele; naprawiono część ogrodzenia plebanii.
  2. Cele ogólnokościelne obejmują ubezpieczenie budynków parafialnych, ofiary na cele charytatywne i fundacje, świętopietrze, podatki na kurię i seminarium
  3. Rodziny dzieci pierwszokomunijnych ufundowały jako dar ołtarza czerwony ornat i komplet obrusów ołtarzowych.
  4. Około czterdziestu rodzin nie uiściło opłaty za wywóz śmieci z cmentarza parafialnego.
  5. Zakupiony gaz powinien wystarczyć na ogrzanie kościoła do końca roku 2022. Mamy jednak zagwarantowaną starą cenę do końca lutego 22 roku. Dlatego przed upływem tego terminu będziemy chcieli uzupełnić zbiornik.

Dziękuję wszystkim, którzy swoją ofiarą i zaangażowaniem, mimo trudnego czasu i dużych ograniczeń, przyczynili się do tego, że udało się zrealizować zamierzone inwestycje, a parafia, od strony materialnej, mogła funkcjonować.