Oprócz procesji tradycyjnie przynieśłiśmy do świątyni wianki, uplecione ze świeżych kwiatów i ziół. Znak dzięczynienia Panu Bogu za to, że pole rodzi, sady zaczynają owocować, kwiaty i ziła cieszą oko. A wszystko razem wlewa w serce czzlowieka nadzieję i każe śpiewać: "O, Panie nasz, Panie, jak przedziwne jest imię Twoje po całej ziemi (...) Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz.

Cieszy, że w tym dniu pojawili się w kościele dorośli, młodzież i dzieci.