Wiszący po prawej stronie obraz błogosławionej Bronisławy został namalowany w roku 1957 w Wawrszawie. Zamówił go  były właściciel dóbr Czarne - Zygmunt Mierosławski. Miał między innymi upamiętniać jego nieżyjącego brata Bronisława, współwłaściciela majątku. Zatem powstał w czasie, gdy kaplica na Skrzynkach dopiero była budowana. Po jej poświęceniu w dniu 29 czerwca 1958 roku jako jeden z pierwszych zawisł na jej ścianach i towarzyszy naszej modlitwie do dziś. Niedawno był konserwowany w pracowni zabytków Muzeum Miasta Włocławka.

Od tego czasu parafia (przedtem kaplica filialna) świętuje w niedzielę po liturgicznym wspomnieniu błogosławionej. Od wielu lat w tym dniu dziękujemy także za plony.

Również w tym roku, mimo pandemii, zgromadziliśmy się 6 września, by wpatrując się w orędującą za nami blogosławioną, cieszyć się tegorocznymi zbiorami. Jak zwykle zostały przygotowane okolicznościowe wieńce i chleby, którymi na zakończenie Mszy świętej podzieliliśmy się przed świątynią.

Poniżej fotorelacja z dzisiejszej uroczystości przygotowana przez panią Dorotę Pyszkowską.