W dniach 22 -27 września, w Filadelfii, odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin. Uczestniczyć w nim będzie także papież Franciszek (26-27 września). Chociaż nie będziemy w Spotkaniu uczestniczyć osobiście, możemy włączyć się w nie duchowo. By tę duchową łącznośc ułatwić poniżej zamieszczamy: modlitwę kongresową, hymn i link do katechezy, skierowanej przede wszystkim do małżonków i rodziców. Katecheza może byc także świetnym materiałem do refleksji i modlitwy dla młodych, przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

 

Modlitwa na światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii 2015

Boże i Ojcze nas wszystkich,
w jedności z Jezusem, Twoim Synem i naszym Zbawicielem,
uczyniłeś nas Twoimi synami i córkami,
w rodzinie Kościoła Świętego.
Niech Twoja łaska i miłość
pomoże naszym rodzinom
w każdym zakątku świata
zjednoczyć się ze sobą
w wierności Ewangielii.
Niech przykład Świętej Rodziny,
i moc Ducha Świętego,
Przyświeca wszystkim rodzinom,
a szczególnie tym przeżywającym kryzysy i trudności,
aby były domami jedności i modlitwy
i żyły w prawdzie i miłości.
            Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
                     Jezu, Maryjo i Józefie,
                     módlcie się za nami!

 

Hymn Światowego Spotkania Rodzin